0
Your Cart

Villkor

AVTAL

1.1 Dessa användarvillkor (Villkor) reglerar din användning av webbplatsen som finns på www.skewdesign.se (Webbplats).

Du accepterar villkoren så som de gäller från tid till annan när du går in på webbplatsen, och tillgång till webbplatsen bildar ett avtal mellan SKeW Yarns and Design, SE840509368601 (vi, oss, vår) och personer som går in på webbplatsen (du).

1.2 Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att träda i kraft när de uppdaterade villkoren publiceras på webbplatsen. Dessa villkor är viktiga och du bör se till att du läser dem noggrant innan du använder resten av webbplatsen. Du kan kontakta oss via e-post.

1.3 Informationen som tillhandahålls på den här webbplatsen och i våra kurser och seminarier är inte finansiell eller investeringsrådgivning, vi bedriver inga finansiella tjänster och vi rekommenderar inte finansiella produkter.

1.4 Vittnesmål publicerade av oss är oberoende och äkta. De representerar dock ingen garanti eller garanti för liknande resultat.

LICENS ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN

2.1 Vi ger dig en icke-exklusiv, världsomspännande, icke-överlåtbar licens att använda webbplatsen i enlighet med villkoren i detta avtal.

2.2 Du kan komma åt webbplatsen med hjälp av en allmänt tillgänglig webbläsare som vanligtvis används för att visa webbplatser, och du kan skriva ut en kopia av vilken sida som helst på webbplatsen för personligt icke-kommersiellt bruk.

2.3 Du bekräftar och samtycker till att vi kan ändra eller upphöra med webbplatsen när som helst efter eget gottfinnande, och webbplatsen kan vara otillgänglig från tid till annan, inklusive för underhållsändamål.

2.4 Vi kan säga upp din licens att använda webbplatsen utan förvarning om du bryter mot dessa villkor.

UPPLAGA INFORMATION OCH KOMMENTARER

3.1 Du får inte:

(a) ändra webbplatsen på något sätt förutom vad som tillåts enligt dessa villkor

(b) ladda upp all data till webbplatsen annat än att skicka in text i en textform som tillhandahålls för detta ändamål

3.2 Du får inte lägga till något innehåll på webbplatsen:

(a) Såvida du inte innehar alla nödvändiga rättigheter och samtycker för att göra det

(b) Det kan orsaka brott mot någon lag eller annan skyldighet

(c) Det kan vara ärekränkande, kränkande, pornografiskt, kränkande av förtroende eller liknande skyldighet, hotande, kränkande, ägnat att uppmuntra till hat eller kränkning av privatlivet

(d) Det kan betraktas som spam eller kommersiell reklam

(e) Som kränker alla rättigheter som tillhör en annan person.

3.3 Genom att publicera eller lägga till något innehåll på webbplatsen eller lägga upp eller kommentera under webbseminarier som genomförs av oss, ger du oss en evig, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, världsomspännande och överförbar rätt och licens att använda innehållet på något sätt utan begränsning, och du tillåter oss att tillåta någon annan person att göra samma sak. Du samtycker till allt som vi kan göra eller inte göra i samband med ditt innehåll som annars skulle strida mot dina moraliska rättigheter. Detta inkluderar att vi kan använda ditt innehåll utan att tillskriva dig som källan till ditt innehåll.

3.4 Om du skickar e-post till oss, om du inte anger annat, ger du oss samma rättigheter i förhållande till e-postmeddelandet som anges i punkt 3.3.

3.5 Du garanterar oss att du har rätt att bevilja alla rättigheter, licenser, samtycken eller undantag som krävs enligt dessa villkor.

INTEGRITET

4.1 Du samtycker till att vi kommer att samla in och hantera din personliga information som tillhandahålls oss i enlighet med vår integritetspolicy.

4.2 Du godkänner vår integritetspolicy nedan.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATS

5.1 Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part. Vi är inte ansvariga för och sponsrar, stöder eller godkänner inte innehållet eller driften av dessa webbplatser eller några produkter, tjänster eller information som finns på dem eller erbjuds av dem. Du bör läsa sekretesspolicyn och användarvillkoren för dessa webbplatser när du besöker dem.

IMMATERIELL EGENDOM

6.1 Om inte annat anges är allt material på webbplatsen, inklusive text, grafik, design, namn, logotyper och underliggande mjukvara skyddade av upphovsrätt som ägs eller licensieras av oss, och du erkänner och accepterar att så är fallet.

6.2 Förutom vad som är tillåtet enligt lag får du inte modifiera, kopiera, reproducera, rama in, ladda upp till tredje part, posta, överföra eller distribuera materialet förutom enligt vad som anges i dessa villkor såvida det inte har getts skriftlig tillstånd.

6.3 Vi tillåter att materialet på webbplatsen laddas ner till din dator för visning och/eller utskrift, så länge som:

(a) materialet hålls intakt och i samma form som det presenteras på webbplatsen (inklusive eventuell upphovsrätt eller annat meddelande);

(b) det är för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk;

(c) den används för ett lagligt ändamål; och

(d) materialet är korrekt tillskrivet oss eller källan.

VARUMÄRKEN

7.1 Varumärken som används på webbplatsen tillhör deras respektive ägare. Du får inte använda något varumärke som visas på webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss eller tredje parts ägare.

INGEN SPAM

8.1 Publicering av e-postadresser på webbplatsen innebär inte samtycke till mottagande av oönskade kommersiella elektroniska meddelanden eller SPAM. 

FRISKRIVNINGAR

9.1 Vi är noggranna med att skapa informationen och materialet på webbplatsen men lämnar inga garantier eller utfästelser om riktigheten, fullständigheten, kvaliteten eller lämpligheten för något material eller innehåll.

9.2 Vi garanterar inte att data, filer eller program som är tillgängliga för nedladdning från eller via webbplatsen eller från någon webbplats som är länkad till vår webbplats är fri från virus eller andra tillstånd som kan eller kan skada eller störa data, hårdvara eller mjukvara med som det kan komma att användas, och när du kommer åt webbplatsen tar du på dig all risk för användning av allt material, program och filer på webbplatsen. Innan du använder någon nedladdad fil bör du utföra en lämplig viruskontroll.

9.3 Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon person som gör anspråk genom dig för någon förlust eller skada, oavsett vilken som helst orsakad av användningen av webbplatsen, någon webbplats länkad till webbplatsen, material eller innehåll inklusive överföring av virus.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

10.1 När du köper tjänster från oss,

(a) under inga omständigheter (inklusive men inte begränsat till någon handling eller underlåtenhet från vår sida) kommer vi att vara ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella och/eller följdskador eller förlust av vinst som helst som är ett resultat av användning av eller tillgång till, eller någon oförmåga att använda eller komma åt, webbplatsen;

(b) vi utesluter alla garantier, villkor, garantier och villkor som följer av lag, allmän lag eller sedvänja.

10.2 För att undvika tvivel, inget i dessa villkor begränsar eller begränsar din möjlighet att göra ett anspråk som kan vara tillgängligt för dig för vår underlåtenhet att följa en garanti enligt lagen.

 

Privacy Policy

SKeW Yarns and Design, SE840509368601 (“Företaget”, “vi” eller “oss”) respekterar din integritet och åtar sig att skydda den genom denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy reglerar din tillgång till och användning av skewdesign.se, inklusive allt innehåll, funktionalitet och tjänster som erbjuds på eller genom skewdesign.se (“Webbplatsen”), oavsett om du är gäst eller registrerad användare.

När du går in på webbplatsen kommer företaget att lära sig viss information om dig, både automatiskt och genom frivilliga åtgärder du kan vidta, under ditt besök. Denna policy gäller information som vi samlar in på webbplatsen och i e-post, text eller andra elektroniska meddelanden mellan dig och webbplatsen.

Läs integritetspolicyn noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen eller genom att klicka för att acceptera eller godkänna användarvillkoren när detta alternativ görs tillgängligt för dig, accepterar och samtycker du till att vara bunden och följa sekretesspolicyn. Om du inte vill godkänna integritetspolicyn får du inte komma åt eller använda webbplatsen.

Barn under 13 år

Vår webbplats är inte avsedd för barn under 13 år. Ingen under 13 år får lämna någon information till eller på webbplatsen. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år. Om du är under 13 år, använd eller tillhandahåll inte någon information på denna webbplats eller på eller genom någon av dess funktioner/register på webbplatsen, gör några köp via webbplatsen, använd någon av de interaktiva eller offentliga kommentarsfunktionerna på denna webbplats eller tillhandahålla någon information om dig själv till oss, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller vilket skärmnamn eller användarnamn du kan använda.

Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personlig information från ett barn under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, kommer vi att radera den informationen. Om du tror att vi kan ha någon information från eller om ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss via e-post.

Information vi samlar in om dig

När du går in på webbplatsen kommer företaget att lära sig viss information om dig under ditt besök.

Information du tillhandahåller till oss. Webbplatsen tillhandahåller olika platser för användare att tillhandahålla information. Vi samlar in information som användare tillhandahåller genom att fylla i formulär på webbplatsen, kommunicera med oss via kontaktformulär, svara på enkäter, sökfrågor på vår sökfunktion, ge kommentarer eller annan feedback och ge information när du beställer en produkt eller tjänst via webbplatsen .

Vi använder information som du lämnar till oss för att leverera den efterfrågade produkten och/eller tjänsten, för att förbättra vår övergripande prestanda och för att förse dig med erbjudanden, kampanjer och information.

Information vi samlar in genom automatisk datainsamlingsteknik. När du navigerar genom vår webbplats kan vi använda automatiska datainsamlingstekniker inklusive Google Analytics för att samla in viss information om din utrustning, surfåtgärder och mönster. Detta kommer vanligtvis att inkludera information om din plats, ditt trafikmönster genom vår webbplats och all kommunikation mellan din dator och vår webbplats. Vi kommer bland annat att samla in data om vilken typ av dator du använder, din internetanslutning, din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsartyp.

Informationen vi samlar in automatiskt används för statistisk data och kommer inte att inkludera personlig information. Vi använder dessa uppgifter för att förbättra vår webbplats och vårt tjänsteutbud. I den mån du frivilligt tillhandahåller personlig information till oss kommer våra system att associera den automatiskt insamlade informationen med din personliga information.

Användning av cookies

I likhet med andra kommersiella webbplatser använder vår webbplats en standardteknik som kallas “cookies” och serverloggar för att samla in information om hur vår webbplats används. Information som samlas in via cookies och serverloggar kan inkludera datum och tid för besök, vilka sidor som visats, tid på vår webbplats och de webbplatser som besöks strax före och strax efter vår egen, såväl som din IP-adress.

En cookie är ett mycket litet textdokument, som ofta innehåller en anonym unik identifierare. När du besöker en webbplats ber webbplatsens dator din dator om tillåtelse att lagra den här filen på en del av din hårddisk som är särskilt avsedd för cookies. Varje webbplats kan skicka sin egen cookie till din webbläsare om din webbläsares inställningar tillåter det, men (för att skydda din integritet) tillåter din webbläsare endast en webbplats att få tillgång till de cookies som den redan har skickat till dig, inte de cookies som skickas till dig av andra webbplatser .

Tredje parts användning av cookies

En del innehåll eller applikationer, inklusive annonser, på webbplatsen serveras av tredje part, inklusive annonsörer, annonsnätverk och servrar, innehållsleverantörer och applikationsleverantörer. Dessa tredje parter kan använda cookies ensamma eller i kombination med webbsignaler eller andra spårningstekniker för att samla in information om dig när du använder vår webbplats. Informationen de samlar in kan vara kopplad till din personliga information eller så kan de samla in information, inklusive personlig information, om dina onlineaktiviteter över tid och på olika webbplatser och andra onlinetjänster. De kan använda denna information för att förse dig med intressebaserad (beteendebaserad) reklam eller annat riktat innehåll.

Vi kontrollerar inte dessa tredje parters spårningstekniker eller hur de kan användas. Om du har några frågor om en annons eller annat riktat innehåll bör du kontakta ansvarig leverantör direkt.

Email Information

If you choose to correspond with us through email, we may retain the content of your email messages together with your email address and our responses. We provide the same protections for these electronic communications that we employ in the maintenance of information received online, mail, and telephone. This also applies when you register for our website, sign up through any of our forms using your email address or make a purchase on this site. For further information see the email policies below.

E-postpolicyer

Vi åtar oss att hålla din e-postadress konfidentiell. Vi säljer, hyr ut eller leasar inte ut våra prenumerationslistor till tredje part och kommer inte att avslöja din e-postadress till någon tredje part förutom vad som är tillåtet i avsnittet med rubriken Avslöjande av din information.

Vi kommer att behålla informationen du skickar via e-post i enlighet med tillämplig federal lag.

I enlighet med CAN-SPAM-lagen kommer alla e-postmeddelanden som skickas från vår organisation tydligt att ange vem e-postmeddelandet kommer från och ge tydlig information om hur man kontaktar avsändaren. Dessutom kommer alla e-postmeddelanden även innehålla kortfattad information om hur du tar bort dig själv från vår e-postlista så att du inte får någon ytterligare e-postkommunikation från oss.

Våra e-postmeddelanden ger användarna möjlighet att välja bort att ta emot kommunikation från oss och våra partners genom att när som helst läsa instruktionerna för att avsluta prenumerationen längst ner i alla e-postmeddelanden de får från oss.

Användare som inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev eller reklammaterial kan välja bort att ta emot dessa meddelanden genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandet.

Hur och varför vi samlar in information

Företaget samlar in din information för att registrera och stödja ditt deltagande i de aktiviteter du väljer. Om du registrerar dig för att ladda ner en bok eller resurser, registrerar dig för vårt nyhetsbrev och/eller köper en produkt från oss, samlar vi in din information. Vi använder denna information för att spåra dina preferenser och för att hålla dig informerad om de produkter och tjänster du har valt att ta emot och eventuella relaterade produkter och/eller tjänster. Som besökare på denna webbplats kan du delta i de flesta aktiviteter utan att lämna någon personlig information. Det är först när du försöker ladda ner resurser och/eller registrera dig för tjänster som du är skyldig att lämna information.

Om du är utanför Europeiska unionen och väljer att ta emot gratis resurser, delta i gratis utbildningsprogram, registrera dig för ett webbseminarium, registrera dig för ett liveevenemang, registrera dig för ett seminarium eller köpa produkter som säljs av företaget på denna webbplats, vi registrerar dig automatiskt för att få vårt kostnadsfria nyhetsbrev via e-post. Om du inte vill få detta nyhetsbrev kan du avregistrera dig när som helst. Vi inkluderar en “avsluta prenumeration”-länk längst ner i varje e-postmeddelande vi skickar. Om du någon gång har problem med att avsluta prenumerationen kan du skicka ett e-postmeddelande till oss och begära att avregistrera dig från framtida e-postmeddelanden.

Om du är i Europeiska unionen och väljer att ta emot gratis resurser, delta i gratis utbildningsprogram, registrera dig för ett webbseminarium, registrera dig för ett liveevenemang, registrera dig för ett seminarium eller köpa produkter som säljs av företaget på denna webbplats, vi registrerar dig endast för att få vårt kostnadsfria nyhetsbrev via e-post om du samtycker till det. Om du inte vill få detta nyhetsbrev kan du avregistrera dig när som helst. Vi inkluderar en “avsluta prenumeration”-länk längst ner i varje e-postmeddelande vi skickar. Om du någon gång har problem med att avsluta prenumerationen kan du skicka ett e-postmeddelande till oss och begära att avregistrera dig från framtida e-postmeddelanden.

Hur använder vi informationen som du tillhandahåller oss?

Vi använder personlig information i syfte att presentera vår webbplats och dess innehåll för dig, förse dig med information, ge dig erbjudanden om produkter och tjänster, förse dig med information om dina prenumerationer och produkter, genomföra eventuella avtal mellan dig och företaget, administrera våra affärsaktiviteter, tillhandahålla kundservice och göra andra föremål och tjänster tillgängliga för våra kunder och potentiella kunder.

Från tid till annan kan vi använda informationen du lämnar till oss för att göra erbjudanden om att köpa produkter och tjänster som tillhandahålls av tredje part i utbyte mot en provision som ska betalas till oss av sådana tredje parter. Om du väljer att delta i sådana kampanjer kommer tredje part att få din information.

Då och då kan vi använda informationen du ger oss för att visa annonser för dig som är skräddarsydda för dina personliga egenskaper, intressen och aktiviteter.

Avslöjande av din information


Som en allmän regel säljer, hyr vi inte ut, leasar eller på annat sätt överför någon information som samlas in, vare sig automatiskt eller genom din frivilliga åtgärd.


Vi kan komma att avslöja din personliga information till våra dotterbolag, dotterbolag och tjänsteleverantörer i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig.


Vi kan komma att avslöja din personliga information till en tredje part, inklusive en advokat eller inkassobyrå, när det är nödvändigt för att upprätthålla våra användarvillkor eller något annat avtal mellan dig och företaget.


Vi kan ge din information till alla efterträdare i intresse i händelse av en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av företagets tillgångar och/eller verksamhet.


Vi kan avslöja information när vi är juridiskt tvingade att göra det, med andra ord när vi i god tro anser att lagen kräver det eller för att skydda våra juridiska rättigheter eller när en domstol eller annan statlig enhet tvingas göra det.

Hur skyddar vi din information och säkrar informationsöverföringar?

Vi använder kommersiellt rimliga metoder för att säkerställa säkerheten för den information du lämnar till oss och den information vi samlar in automatiskt. Detta inkluderar användning av standardsäkerhetsprotokoll och att endast arbeta med välrenommerade tredjepartsleverantörer.

E-post erkänns inte som ett säkert kommunikationsmedium. Av denna anledning ber vi dig att inte skicka privat information till oss via e-post. Det är dock tillåtet att göra det, men på egen risk. En del av informationen du kan ange på vår webbplats kan överföras säkert via ett säkert medium som kallas Secure Sockets Layer eller SSL. Kreditkortsinformation och annan känslig information överförs aldrig via e-post.

Företaget kan använda program för att skapa sammanfattande statistik, som används i sådana syften som att bedöma antalet besökare till de olika delarna av vår webbplats, vilken information som är av mest och minst intresse, fastställa tekniska designspecifikationer och identifiera systemprestanda eller problemområden.

För webbplatssäkerhetsändamål och för att säkerställa att denna tjänst förblir tillgänglig för alla användare, använder företaget program för att övervaka nätverkstrafik för att identifiera obehöriga försök att ladda upp eller ändra information, eller på annat sätt orsaka skada.

Policy Changes

It is our policy to post any changes we make to our privacy policy on this page. If we make material changes to how we treat our users’ personal information, we will notify you by email to the email address specified in your account and/or through a notice on the Website home page. The date the privacy policy was last revised is identified at the bottom of the page. You are responsible for ensuring we have an up-to-date active and deliverable email address for you, and for periodically visiting our Website and this privacy policy to check for any changes.

Policyändringar


Det är vår policy att publicera alla ändringar vi gör i vår integritetspolicy på denna sida. Om vi gör väsentliga ändringar i hur vi behandlar våra användares personliga information kommer vi att meddela dig via e-post till den e-postadress som anges i ditt konto och/eller genom ett meddelande på webbplatsens hemsida. Datumet då integritetspolicyn senast reviderades anges längst ner på sidan. Du ansvarar för att se till att vi har en uppdaterad aktiv och leveransbar e-postadress för dig, och för att regelbundet besöka vår webbplats och denna integritetspolicy för att kontrollera eventuella ändringar.

Besökares GDPR-rättigheter

Om du är inom EU har du rätt till viss information och har vissa rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter inkluderar:

Vi kommer att behålla all information du väljer att tillhandahålla oss tills det tidigare av: (a) du ber oss att radera informationen, (b) vårt beslut att sluta använda våra befintliga dataleverantörer, eller (c) företaget beslutar att värdet av att bevara uppgifterna uppvägs av kostnaderna för att bevara dem.

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter som Bolaget lagrar och rättigheter att antingen rätta eller radera dina personuppgifter.

Du har rätt att begära restriktioner för behandlingen av dina uppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter och rätt till portabilitet av dina uppgifter.

I den mån du har gett ditt samtycke till företagets behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke, utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på samtycke som inträffade innan ditt samtycke återkallades.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som har jurisdiktion över frågor som rör den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi kräver endast den information som rimligen krävs för att ingå ett avtal med dig. Vi kommer inte att kräva att du ger samtycke till någon onödig behandling som ett villkor för att ingå ett avtal med oss.

Kontakta oss

Företaget välkomnar dina frågor eller kommentarer angående integritetspolicyn:

SKeW garn och design

Rolsberga 822

243 96 Höör

Sverige

mejl: johanna@skewdesign.se

Alla klagomål om integritetsintrång kan göras via e-post till vår e-post. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på alla klagomål inom 10 arbetsdagar efter mottagandet. Vi kommer att försöka lösa ditt klagomål till din belåtenhet. I det fall en tvist inte kan lösas i godo mellan företaget och kunden kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan klagomål lämnas online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut av ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Ansvarsfriskrivning

Alla ansträngningar har gjorts för att korrekt representera denna kurs och dess potential.

Det finns ingen garanti för att du kommer att tjäna några pengar med hjälp av idéerna och teknikerna i detta program. Exempel i dessa material ska inte tolkas som ett löfte eller garanti för intjäning. Intjäningspotentialen är helt beroende av den person som använder våra produkter, idéer och tekniker. Den här produkten är inte ett “bli rik-schema”.

Din nivå av framgång för att uppnå de resultat som hävdas i vårt material beror på den tid du ägnar åt programmet, idéer och tekniker som nämns, din ekonomi, ditt företag, dina kunskaper och olika färdigheter. Eftersom dessa faktorer skiljer sig beroende på individer kan vi inte garantera din framgång eller inkomstnivå. Vi är inte heller ansvariga för några av dina handlingar.

Material i vår produkt och vår webbplats kan innehålla information som inkluderar eller är baserad på framtidsinriktade uttalanden i enlighet med lagen om reform av värdepapperstvister från 1995. Framåtblickande uttalanden ger våra förväntningar eller prognoser om framtida händelser. Du kan identifiera dessa uttalanden genom att de inte strikt relaterar till historiska eller aktuella fakta. De använder ord som “förutse”, “uppskatta”, “förvänta”, “projektera”, “avsikt”, “planera”, “tro” och andra ord och termer av liknande betydelse i samband med en beskrivning av potentiella intäkter eller finansiella resultat.

Alla framtidsinriktade uttalanden här eller på något av vårt försäljningsmaterial är avsedda att uttrycka vår åsikt om vinstpotential. Många faktorer kommer att vara viktiga för att bestämma dina faktiska resultat och inga garantier ges att du kommer att uppnå resultat som liknar vårt eller någon annans, faktiskt inga garantier för att du kommer att uppnå några resultat av undervisningen i vårt material.

 

Försäljningsvillkor

Definitioner

1.1 Vi, oss, våra menar SKeW garn och design.

1.2 Du och dig menar köparen av varor, ljud- eller videoinnehåll från SKeW Yarns and Design.

1.3 Detta är ett avtal mellan oss och dig.


1.4 “Lifetime Access” betyder pågående och fullständig tillgång till en kurs under programmets livstid, inte för ditt eller Johanna Skoog Knudsens liv.

Detta är löpande tillgång utan extra kostnad tills kursen inte längre erbjuds, då alla medlemmar kommer att meddelas minst 12 månader innan ett program stängs. Eventuella framtida stängningar av programmet eller communityn påverkar inte återbetalningspolicyn och berättigar inte medlemmar till någon form av återbetalning.

Avtal

2.1 När du köper ljud- eller videoinnehåll från oss ger vi dig en licens (som är begränsad, återkallbar, icke-exklusiv, ej överförbar) att lyssna på, ladda ner eller strömma sådant innehåll till din dator och/eller andra enheter ) endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du samtycker till att inte kopiera, reproducera, distribuera eller använda innehållet på annat sätt än vad som anges i detta avtal. Du får inte sälja, överföra, leasa, modifiera, distribuera eller offentligt utföra innehållet på något sätt och du får inte utnyttja det kommersiellt. Du samtycker till att inte manipulera innehållet eller skapa härledda verk därav.

2.2 Vi kan säga upp din licens att använda alla köpta produkter om du bryter mot detta avtal.

Betalning

3.1 Du kan begära delbetalning. Om du och vi kommer överens om att du kan göra delbetalningar måste du betala alla delbetalningar före eller före varje förfallodag.

3.2 Förfallodagen för varje delbetalning är 30 dagar efter köp och betalning av den första delbetalningen och 30 dagar efter varje föregående delbetalning.

3.3 Alla varor som säljs av oss debiteras i svenska kronor, SEK. Om du befinner dig i EU inkluderar priset EU-skatt på varor och tjänster.

Garanti

4.1 Vi reparerar eller ersätter efter eget gottfinnande alla varor som är fysiskt defekta under en period av 30 dagar efter köpet. Denna garanti gäller inte för defekter som uppstår på grund av felaktig användning eller oavsiktlig skada.

Integritet

5.1 Du godkänner vår integritetspolicy som finns tillgänglig ovan.

Varumärken

6.1 Varumärken som används på webbplatsen tillhör deras respektive ägare. Du får inte använda något varumärke som visas på webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss eller tredje parts ägare.

Jurisdiktion

7.1 Dessa villkor styrs av och ska tolkas i enlighet med lagarna i Sverige och EU. Du underkastar dig oåterkalleligen och villkorslöst den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Sverige/EU.

7.2 Om något av dessa villkor befinns vara ogiltigt eller omöjligt att verkställa av en domstol, kommer sådan ogiltighet eller omöjlighet att verkställa inte att påverka resten av villkoren som kommer att fortsätta med full kraft och verkan.